ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Cho một cây tự thụ phấn, đời F1 thu được 43,75% quả đỏ, 56,25% quả vàng. Trong số những cây quả đỏ ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?

  • A. 
   3/16 
  • B. 
   3/7 
  • C. 
   1/16 
  • D. 
   1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  P tự thụ

  F1 : 7 đỏ : 9 trắng

  → tính trạng do 2 gen không alen Aa, Bb tương tác bổ sung theo kiểu 9 : 7

  A-B- = trắng

  A-bb = aaB- = aabb = đỏ

  Cây đỏ F1 : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

  Tỉ lệ cây đỏ thuần chủng là 3/7

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON