ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Ở một loài hoa, kiểu gen DD quy định hoa đỏ, Dd quy định hoa hồng, dd quy định hoa trắng. Lai phân tích cây hoa màu đỏ, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện kiểu hình?

  • A. 
   Toàn hoa đỏ
  • B. 
   Toàn hoa hồng
  • C. 
   1 hoa đỏ: 1 hoa trắng  
  • D. 
   1 hoa hồng: 1 hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quy ước: D: đỏ, d: trắng

  Cây hoa đỏ F1: DD

  F1: DD (đỏ) × dd (trắng)

  GF1: D             d

  F1: 100% Dd (hồng)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON