ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Những phép lai nào không cho kiểu hình ở đời con là 3 đỏ : 1 vàng?

  • A. 
   AAaa (4n) x Aa (2n).
  • B. 
   Aa (2n) x Aa (2n).
  • C. 
   Aaaa (4n) x Aaaa (4n).
  • D. 
   Aa (2n) x Aaaa (4n).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  AAaa x Aa => aaa = 1/6 aa x 1/2 a = 1/12

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON