OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho các đạo quân tấn công vào các địa điểm nào? 

  • A. 
   chùa Thiên Mụ và đồn Mang Cá. 
  • B. 
   Đại Nội và tòa Khâm sứ. 
  • C. 
   tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá. 
  • D. 
   Đại Nội và đồn Mang Cá. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 11, trang 125 – Tôn Thất Thuyết đã hạ lệnh cho các đạo quân của mình tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280514

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON