ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao Đức, Ý, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vĕn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình? 

  • A. 
   Do có ít, hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường. 
  • B. 
   Do nhà nước tồn tại những phần tử phản động âm mưu nắm chính quyền. 
  • C. 
   Do sức ép mạnh mẽ từ các nước Anh, Pháp, Mĩ. 
  • D. 
   Do hai khối đế quốc thành lập ở châu Âu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do có ít, hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường các nước Đức, Ý, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280507

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF