OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là thành công mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được?

  • A. 
   Khối liên minh công - nông được hình thành.
  • B. 
   Đảng đã có một cuộc tập dượt chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. 
  • C. 
   Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách. 
  • D. 
   Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối liên minh công - nông được hình thành từ phong trào cách mạng 1930 - 1931.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280528

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON