OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cĕn bản giữa cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là mọi phát minh kỹ thuật đều.

  • A. 
   dựa trên các ngành khoa học cơ bản.       
  • B. 
   bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 
  • C. 
   xuất phát từ nhu cầu chiến tranh.  
  • D. 
   bắt nguồn từ thực tiễn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống.

  Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại có đặc điểm lớn nhất là mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật, kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280521

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON