ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) thì Hội nghị 5/1941 hoàn chỉnh hơn ở điểm nào về cách thức giành chính quyền?

  • A. 
   Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
  • B. 
   Xác định hình thái khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 
  • C. 
   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm sức. 
  • D. 
   Xác định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt là đánh đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu như Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11/1939 chưa đề cập đến giành chính quyền thì Hội nghị 5/1941 đã xác định cụ thể hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280532

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF