ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào chi phối làm cho Nhật Bản mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt? 

  • A. 
   Vừa tiến lên TBCN, vừa duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng sức mạnh kinh tế. 
  • B. 
   Vừa tiến lên TBCN, vừa duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng sức mạnh kinh tế. 
  • C. 
   Vừa tiến lên TBCN, vừa duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng sức mạnh quân sự. 
  • D. 
   Vừa  tiến lên TBCN, vừa duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng sức mạnh quân sự. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  tiến lên TBCN song Nhật vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc đặc biệt là tầng lớp võ sƿ Samurai vẫn có ưu thế chính trị rất lớn. Ho chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm cho nước Nhật có đặc điểm chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280509

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON