OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai xu hướng cứu nước trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX, tuy không đối lập nhau, bài xích nhau vì

  • A. 
   đều chủ trương lật đổ chế độ phong kiến.
  • B. 
   đều dựa vào Nhật Bản để đấu tranh 
  • C. 
   đều nhằm vào mục đích cứu nước cứu dân. 
  • D. 
   đều dựa vào tầng lớp trên của xã hội. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai khuynh hướng cứu nước vô sản và dân chủ tư sản có sự khác nhau về sự lãnh |đạo, tổ chức, hình thức đấu tranh... nhưng nó không đối lập nhau bởi mục đích đều hướng tới đấu tranh giải quyết mâu thuẫn trong xã hội giành độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280526

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON