ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi quân Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn đã có hành động như thế nào ở miền Nam? 

  • A. 
   Không còn thực hiện kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”.
  • B. 
   Chấp nhận đầu hàng lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam. 
  • C. 
   Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”. 
  • D. 
   Tiếp tục nhận viện trợ từ Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 12, trang 190 – Sau khi Hiệp định Pari được kí kết (1973), Mĩ rút quân nhưng thực chất vẫn giữ lại cố vấn quân sự ở miền Nam hỗ trợ chính quyền Sài Gòn tiếp tục thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chúng huy động gần như toàn bộ lực lượng tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280537

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF