OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn thực chất là 

  • A. 
   nghiêm cấm các hoạt động buôn bán. 
  • B. 
   nghiêm cấm các thương nhân buôn bán hàng hóa với nước ngoài. 
  • C. 
   không giao thương với thương nhân phương Tây.
  • D. 
   cấm người nước ngoài đến buôn bán ở Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bế quan tỏa cảng tức là đóng cửa với nước ngoài, hạn chế những hoạt động hạn. bán với các quốc gia khác mà chủ yếu là ám chỉ các nước phương Tây. Lí do quan trọng nhất mà nhà Nguyên thực hiện chính sách này là do lo sợ trước bước chân xâm lược của thực dân phương Tây.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280510

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF