ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc là

  • A. 
   khởi nghĩa Bà Triệu.     
  • B. 
   khởi nghĩa Lý Bí. 
  • C. 
   khởi nghĩa Hai Bà Trưng.            
  • D. 
   khởi nghĩa Phùng Hưng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NĂM 40, cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ đầu tiên của nhân dân Âu Lạc bùng nổ - khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280505

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF