ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng trong những NĂM 1946 – 1954 mang tính chất gì?

  • A. 
   dân chủ nhân dân.        
  • B. 
   khoa học và đại chúng. 
  • C. 
   dân tộc và dân chủ.     
  • D. 
    chính nghĩa và nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chúng ta muốn hòa bình nên đã phải nhân nhượng, thể hiện thiện chí hòa bình qua Hiệp định Sơ bộ, Tạm ước nhưng thực dân Pháp vẫn khiêu khích, gửi tối hậu thư,... Bởi vậy, cuộc kháng chiến của ta mang tính chất chính nghĩa.

  Vì toàn dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc, trong đó lấy lực lượng vǜ trang nhân dân làm nòng cốt. Muốn phát huy sức mạnh toàn dân ta phải kháng chiến lâu dài, muốn đánh lâu dài phải huy động sức mạnh toàn dân. Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh

  => Tính chất nhân dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON