ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau NĂM 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để  giành và bảo vệ độc lập vì 

  • A. 
   thực dân Pháp xâm lược trở lại.     
  • B. 
   quân phiệt Nhật Bản xâm lược trở lại. 
  • C. 
   Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại.        
  • D. 
   thực dân Âu - Mĩ trở lại xâm lược. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai các nước phương Tây thực hiện chính sách đối ngoại quay trở lại xâm lược thuộc địa cǜ của mình. Trong đó, Pháp thực hiện quay trở lại xâm lược Đông Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280518

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON