ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc và chiến thắng Vạn Tường là 

  • A. 
   chứng tỏ sự trưởng thành của quân giải phóng miền Nam.
  • B. 
   làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ. 
  • C. 
   tiêu hao một bộ phận lớn sinh lực địch. 
  • D. 
   chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến thắng Ấp Bắc và chiến thắng Vạn Tường đều là hai chiến thắng quân sự mở đầu cho cuộc kháng chiến của ta trong hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ. Hai chiến thắng này đều chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại hai chiến lược chiến tranh của Mĩ. .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280539

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON