OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cĕn bản giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX so với cuối thế kỉ XIX là ở

  • A. 
   tính chất và khuynh hướng. 
  • B. 
   giai cấp lãnh đạo và lực lượng tham gia. 
  • C. 
   hình thức và phương pháp đấu tranh. 
  • D. 
   quan niệm và khuynh hướng cứu nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX tiêu biểu là phong trào Cần vương bị chi phối bởi khuynh hướng, tư tưởng ý thức hệ phong kiến (đánh đổ Pháp, thiết lập lại chính quyền phong kiến). Phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh chi phối bởi khuynh hướng dân chủ tư sản.

  => Khác nhau về khuynh hướng và tính chất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280513

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON