OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây giải thích không đúng về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?

  • A. 
   Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam ra nhập ASEAN.
  • B. 
   Tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả dân tộc. 
  • C. 
   Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành thống nhất trên các lƿnh vực còn lại. 
  • D. 
   Tạo nên những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tạo điều kiện để thống nhất: chính trị, kinh tế, tư tưởng, vĕn hóa, xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

  Nó không có ý nghĩa đối với việc tạo ra điều kiện để Việt Nam ra nhập ASEAN.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280542

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON