ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phản ánh đúng về vai trò của Mặt trận Việt Minh từ khi thành lập đến Cách mạng tháng Tám NĂM 1945? 

  • A. 
   Góp phần xây dựng lực lượng chính trị hùng hậu.
  • B. 
   Tham gia xây dựng lực lượng vǜ trang và tập dượt quần chúng nhân dân. 
  • C. 
   Phối hợp với lực lượng đồng minh tham gia chính quyền. 
  • D. 
   Xây dựng cĕn cứ địa cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặt trận Việt Minh là mặt trận dân tộc thống nhất của riêng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc thành lập ngày 19/5/1941 có nhiệm vụ chính nhất là: xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng cho cách mạng tháng Tám

  Mặt trận Việt Minh không phối hợp với lực lượng đồng minh tham gia chính quyền.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280531

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF