OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) của nước Pháp là gì?

  • A. 
   ĐỀ cao quyền công dân và quyền con người.
  • B. 
   Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 
  • C. 
   Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
  • D. 
   Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mĩ là vĕn kiện quan trọng. Lần đầu tiên quyền con người và quyền công dân được tuyên bố trước nhân loại. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của Pháp với khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do - Bình đăng - Bác ái” thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280522

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON