OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ NĂM 1991 đến NĂM 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở 

  • A. 
   châu Á.      
  • B. 
   châu Âu.   
  • C. 
   châu Phi.     
  • D. 
   châu Mỹ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga một mặt ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế. Mặt khác, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,...).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF