ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào quyết định nhất để khuynh hướng dân chủ tư sản được du nhập, trở thành khuynh hướng chủ đạo của phong trào yêu nước Việt Nam trong NĂM đầu thế kỉ XX? 

  • A. 
   Khuynh hướng phong kiến đã bị thất bại, bế tắc 
  • B. 
   Xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những lực lượng mới, tiến bộ hơn. 
  • C. 
   Khuynh hướng dân chủ tư sản có sức sống mãnh liệt đối với nhân dân ta. 
  • D. 
    Sự chuyển biến và hoạt động tích cực của các sƿ phu yêu nước thức thời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 11, trang 140 - Đầu thế kỉ XX tư tưởng dân chủ tư sản du nhập vào nước ta. Các sƿ phu yêu nước thức thời tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã tiếp nhận tư tưởng đó một cách nồng nhiệt. Đây chính là những điều kiện xã hội và tâm lí quyết định làm nảy sinh và thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280512

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON