ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào Ngǜ Tứ (1919) với Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì? 

  • A. 
   Sinh viên, học sinh là lực lượng khởi xướng phong trào. 
  • B. 
   Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
  • C. 
   Tính chất chống đế quốc rất cao và triệt để. 
  • D. 
   Có sự tham gia của giai cấp công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu của Cách mạng Tân Hợi là chống phong kiến Mãn Thanh, chưa động chạm đến mâu thuẫn đế quốc.

  Tính chất chống đế quốc của phong trào Ngǜ Tứ rất cao và triệt để: đây là phong trào mở đầu cho mục tiêu chống đế quốc và phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280508

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF