ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến Việt Nam diễn ra trong suốt các thế kỉ XVI-XVIII là

  • A. 
   là cuộc cách mạng tư sản. 
  • B. 
   là cuộc nội chiến. 
  • C. 
   là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các thế lực phong kiến đối lập. 
  • D. 
   là cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc khủng hoảng chính trị đầu XVI đã làm sụp đổ triều Lê sơ, Nhà Mạc ra đời chưa được bao lâu thì xảy ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và tiếp đó là chiến tranh Trịnh - Nguyễn. Hai chính quyền ở Đàng Ngoài và Đàng Trong được hình thành và tồn tại cho đến cuối thế kỉ XVIII => Thực chất là cuộc nội chiên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280506

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON