OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

  • A. 
   giai cấp nông dân. 
  • B. 
   giai cấp công nhân và tư sản dân tộc. 
  • C. 
    tiểu tư sản thành thị và công nhân. 
  • D. 
   giai cấp công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng nhưng về cơ bản xuất phát từ giai cấp nông dân. Trong khi đó giai cấp tư sản dân tộc và tư sản thành thị (tiểu tư sản) vẫn chiếm số ít, tuy có tinh thần dân tộc nhưng không phải là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280511

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON