OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX là gì?

  • A. 
   Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.
  • B. 
   Thúc đẩy những chuyển biến trong nông nghiệp và giao thông. 
  • C. 
   Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
  • D. 
   Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 10 trang 162 – hệ quả cách mạng công nghiệp Anh là hai giai cấp cơ bản được hình thành – tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON