ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ liệu sau:

  1. Bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  2. Thông qua Chính phủ liên hiệp kháng chiến.

  3. Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

  Sắp xếp thời gian những biện pháp của Đảng Cộng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền cách mạng sau ngày 2/9/1945.

  • A. 
   1,2,3.    
  • B. 
   2, 1, 3. 
  • C. 
   3,2,1.    
  • D. 
   1,3, 2. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946). Thông qua Chính phủ liên hiệp kháng chiến (2/3/1946).

  Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280535

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON