OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là

  • A. 
   báo Nhành lúa.      
  • B. 
   báo Thanh niên. 
  • C. 
   báo Búa liềm.        
  • D. 
   báo Người nhà quê. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 6/1929, đại biểu tổ chức cơ sở cộng sản Bắc Kì của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280525

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF