OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khó khăn lớn nhất của nước ta sau NĂM 1975 là gì?

  • A. 
   Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
  • B. 
   Bọn phản động trong nước vẫn còn. 
  • C. 
   Hậu quả chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới để lại rất nặng nề. 
  • D. 
   Nền kinh tế nông nghiệp còn lạc hậu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bên cạnh thuận lợi cơ bản ở nước ta sau NĂM 1975 là đất nước được độc lập, thống nhất thì khó khĕn vẫn còn, quan trọng nhất là hậu quả chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới để lại nặng nề ở cả 2 miền đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280541

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON