OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là 

  • A. 
   tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng. 
  • B. 
   lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế. 
  • C. 
   đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài. 
  • D. 
    Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hoàn cảnh chung của Trung Quốc, Việt Nam và Liên Xô trước khi cải tổ, đổi mới là trải qua thời gian xây dựng CNXH sau chiến tranh đã đạt được một số thành tựu nhưng nhìn chung chưa hiệu quả thậm chí là đều rơi vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280517

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON