OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?

  • A. 
   Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.
  • B. 
   Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất. 
  • C. 
   Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí. 
  • D. 
   Nước Anh có thuộc địa rộng lớn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước Anh sớm nổ ra cách mạng tư sản đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển => Nguyên nhân quan trọng để Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280503

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON