ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với việc ký Hiệp ước nào dưới đây với Pháp, triều đình nhà Nguyền đã chính thức thừa nhận sáu tinh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.

  • A. 
   Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).        
  • B. 
   Hiệp ước Patơnốt (1884). 
  • C. 
   Hiệp ước Hácmăng (1883).
  • D. 
   Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với việc kí Hiệp ước Giáp Tuất với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210688

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON