OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao dộng Việt Nam (9- 1975) đã

  • A. 
   đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • B. 
   nhất trí chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • C. 
   thông qua danh sách đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương chính trị.
  • D. 
   cử ra Ban dự thảo Hiến pháp cùa nước Việt Nam thống nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210679

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON