ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chù yếu dẫn đến Nhật Bản tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á (từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX) là gì?

  • A. 
   Phát huy tối đa những lợi thế.
  • B. 
   Giúp Đông Nam Á đối trọng với Trung Quốc.
  • C. 
   Giúp Đông Nam Á giâm dần sự phụ thuộc vào Mỳ.
  • D. 
   Khẳng định vị thế cùa cường quốc chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với tiềm lực kinh tế và tài chính lớn mạnh, từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. Nguyên nhân chủ yếu là muốn khẳng định vị thế của cường quốc chính trị ở. Đó cũng là nỗ lực của Nhật Bản từ đầu những năm 90 cho đến nay

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210714

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON