ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 12 năm 1950, Mỹ ký với Pháp văn bản nào dưới đây để Mỹ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương?

  • A. 
   Hiệp dịnh phòng thủ chung Đông Dương.
  • B. 
   Hiệp ước hợp tác kinh tế Mỹ - Pháp
  • C. 
   Hiệp định phòng thù toàn diện Đông Dương.
  • D. 
   Hiệp ước hợp tác kinh tế Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 23-12-1950. Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210685

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF