ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện mớ đầu cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ớ nước Nga là

  • A. 
   Cuộc tổng bãi công của 9 vạn công nhân ớ Thù đô Pê-tơ-rô-grát.
  • B. 
   Cuộc bãi công đòi cái thiện đời sống cùa công nhân ớ các thành phố.
  • C. 
   Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ớ Thủ đô Pê-tơ-rô-grát.
  • D. 
   Cuộc khới nghĩa vũ trang cùa quần chúng nhân dân ờ Pê-tơ-rỏ-grát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 van nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210696

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF