OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kỳ họp đầu tiên cùa Ọuốc hội Việt Nam khóa I (1946) và khóa VI (1976) đã

  • A. 
   thông qua Hliến pháp.
  • B. 
   quyết định tên nước.
  • C. 
   bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.
  • D. 
   thông qua chính sách đối nội, đối ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kỳ họp đầu tiên cùa Ọuốc hội Việt Nam khóa I (1946) và khóa VI (1976) đã bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210710

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON