OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ nhừng năm 40 cùa thế kỷ XX, trên thế giới diễn ra cuộc cách mạng khoa học - kỳ thuật hiện đại khởi đầu từ nước

  • A. 
   Liên Xô.
  • B. 
   Nhật Bản.  
  • C. 
   Mỹ.
  • D. 
   Anh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ nhừng năm 40 cùa thế kỷ XX, trên thế giới diễn ra cuộc cách mạng khoa học - kỳ thuật hiện đại khởi đầu từ nước Mỹ.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210683

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON