OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có hình thái vận động là

  • A. 
   từ nông thôn áp sát thành thị.
  • B. 
   từ thành thị tỏa về nông thôn.
  • C. 
   diễn ra hài hòa ở thành thị và nông thôn.
  • D. 
   diễn ra và giành thắng lợi quyết định ở nông thôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có thể khẳng định Cách mạng tháng Tám ở nước ta có hình thái vận động rất phong phú so với cách mạng ở một số nước trên thế giới. Cụ thể, Cách mạng tháng Tám có ba hình thái vận động cơ bản sau:

  - Thứ nhất: “Trong cao trào chống Nhật, cứu nước, những cuộc khởi nghĩa từng phần đều nổ ra ở nông thôn. Đến khi tổng khởi nghĩa tháng Tám bắt đầu, 28 tỉnh…đã khởi nghĩa từ xã lên huyện rồi lên tỉnh hoặc từ ngoại thành vào nội thành”.

  - Thứ hai: “Có 24 tỉnh…đã khởi nghĩa từ tỉnh lị và kết thúc ở huyện và xã”. Trong số 24 tỉnh này có tỉnh Bạc Liêu.

  - Thứ ba: “Còn lại 7 tỉnh…thì thành thị và nông thôn cùng khởi nghĩa một ngày”.

  => Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có hình thái vận động là diễn ra hài hòa ở thành thị và nông thôn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210716

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON