OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây (từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX) chủ yếu là do

  • A. 
   quan hệ giữa hai nhà nước ở Đức được cải thiện.
  • B. 
   quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Liên Xô được thiết lập.
  • C. 
   tình trạng đối đầu giữa hai phe đưa tới những bất lợi.
  • D. 
   yêu cầu hợp tác để giái quyết các vấn đề toàn cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây là từ những năm 70 của thế kỉ XX xuất phát từ yêu cầu chủ yếu là cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210711

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF