OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây quyết định việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết khu vực sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Yêu câu giải quyết các vấn đề toàn câu.
  • B. 
   Sự phát triển của lực lượng sản xuất.
  • C. 
   Phát huy tối đa những lợi thế về kinh tế và xã hội.
  • D. 
   Tạo sức mạnh cân bằng với Liên Xô và Đông Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến xu thế toàn cầu hóa. Một trong những biểu hiện quan trọng của xu thế toàn cầu hóa là sự xuất hiện các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

  => Yếu tố dẫn đến các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết khu vực sau Chiến tranh thế giới thư shai là do sự phát triển của lực lượng sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210718

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON