OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (6 - 1929) là tờ báo

  • A. 
   Thanh niên.
  • B. 
   Đỏ.
  • C. 
   Tiền phong.
  • D. 
   Búa liềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo Búa liềm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210692

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON