OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được thực dân Pháp du nhập vào Việt Nam qua những cuộc khai thác thuộc địa có đặc diềm gì?

  • A. 
   Du nhập đầy dù và toàn diện.
  • B. 
   mang hình thái phong kiến - thực dân.
  • C. 
   Mang hình thái thực dân.
  • D. 
   Trú trọng phát triển công nghệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Viêt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực đời sống và kinh tế xã hội.

  => Kinh tế phong kiến ở Việt Nam có sự chuyển biến, đó là nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến phát triển hay nói cách khác là nền kinh tế mang hình thái phong kiến – thực dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210707

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON