ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai xu hướng chủ yếu trong khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ớ Việt Nam đầu thế ký XX có sự khác biệl về

  • A. 
   phương pháp dấu tranh.
  • B. 
   mục tiêu đấu tranh,
  • C. 
   động cơ dấu tranh.
  • D. 
   tư tướng chinh trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai xu hướng chủ yếu trong khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ớ Việt Nam đầu thế ký XX có sự khác biệt về phương pháp đấu tranh:

  - Phan Bội Châu: bạo động vũ trang.

  - Phan Châu Trinh: thực hiện cải cách.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210699

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF