ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã sử dụng các chiến thuật mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”?

  • A. 
   Chiến lược chiến tranh đơn phương.
  • B. 
   Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
  • C. 
   Chiến lược chiến tranh cục bộ.
  • D. 
   Chiến lược chiến tranh đặc biệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã sử dụng các chiến thuật mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210674

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON