ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo quy định cùa Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào dưới dây cần trớ thành một quốc gia thống nhất và dân chù?

  • A. 
   Triều Tiên.
  • B. 
   Trung Quốc.
  • C. 
   Nhật Bản.
  • D. 
   Mông Cổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trung Quốc.

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210700

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON