ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu nhừng năm 70 cùa thế kỷ XX, Liên Xô đi đầu trong ngành công nghiệp nào?

  • A. 
   cơ khí-diện tử.
  • B. 
   khai thác khoáng sản.
  • C. 
   vũ trụ.
  • D. 
   hóa chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vũ trụ.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210677

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF