ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1994 đến năm 2000, kinh tế các nước Tây Âu

  • A. 
   phát triển với tốc độ trung bình.
  • B. 
   lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
  • C. 
   có sự phục hồi và phát triển.
  • D. 
   trải qua một đợt suy thoái ngăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu có sự phục hồi và phát triển.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210690

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF