OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh lạnh, sức mạnh tổng hợp cùa các quốc gia dựa trên sự phát trién cao cùa ba trụ cột về

  • A. 
   kinh tế, chính trị, quốc phòng.
  • B. 
   công nghệ, kinh tế, chính trị.
  • C. 
   công nghệ, kinh tế, giáo dục.
  • D. 
   kinh tế, công nghệ, quốc phòng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày nay, sức mạnh của mỗi quốc gia là dựa trên một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững chắc, một nền công nghệ có trình độ cao và một lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210732

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF