OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sán Đông Dương đã thành lập hình thức mặt trận thống nhất dân tộc nào dưới đây vào tháng 3 năm 1938?

  • A. 
   Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • B. 
   Mặt trận Thống nhắt dân chủ Đông Dương.
  • C. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
  • D. 
   Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mặt trận Thống nhắt dân chủ Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210694

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON